Ogólne zasady użytkowania – Polityka prywatności.

Grespania S.A. firma z siedzibą w Ctra. Castellón-Alcora, Km. 2,2 w Castellón, z numerem NIP A 12017455, nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z użytkowania w sposób nieprawidłowy, niestosowny lub niezgodny z prawem informacji zawartych na stronie internetowej www.grespania.com.

W ramach obowiązującego prawa, Grespania S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z braku zgodności, spójności, aktualizacji czy precyzji danych lub informacji dostępnych na jej stronach internetowych. Zawartość oraz informacje dostępne na stronie internetowej www.grespania.com przygotowane zostały przez wykwalifikowanych przedstawicieli zawodów prawniczych. Jednakże, zawartość strony oraz informacje umieszczone na niej nie są dla Grespanii S.A. wiążące, nie są równoznaczne z opinią, radą ani poradą prawną, gdyż jest to usługa oferowana wyłącznie w charakterze informacyjnym. Strona internetowa www.grespania.com może zawierać odnośniki (linki) do stron osób trzecich, nad którymi Grespania S.A nie sprawuje kontroli. Dlatego też Grespania S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron osób trzecich.

Teksty, obrazy, animacje, software oraz pozostałe informacje zawarte na stronie są własnością firmy Grespania S.A. lub jej licencjodawcy. Jakakolwiek czynność mająca na celu przekazanie, dystrybucję, odstąpienie, reprodukcję, przechowywanie lub całkowite czy częściowe publiczne rozpowszechnianie tych zawartości wymaga wyraźnej zgody firmy Grespania S.A.

Równocześnie, w celu uzyskania dostępu do wybranych usług świadczonych przez Grespanię S.A. i oferowanych na stronie internetowej, niezbędne jest udostępnienie określonych danych osobowych. Zgodnie z Ustawą Organiczną 15/1999 z dnia 13 grudnia o Ochronie Danych Osobowych informujemy, że wypełnienie niniejszego formularza oznacza, iż dane osobowe w nim zawarte zostaną przetworzone i włączone do bazy danych Grespanii S.A. w celu oferowania usług oraz informowania o ulepszeniach strony. Informujemy również o możliwości wglądu, zmiany, usunięcia oraz sprzeciwu odnośnie danych osobowych, kierując się na adres grespania@grespania.com lub Ctra. Castellón-Alcora, Km. 2,2 de Castellón.

Przetwarzanie danych osobowych.

Skontaktowanie się z firmą Grespania S.A. drogą elektroniczną, zarówno przy użyciu formularza jak i adresu e-mailowego dostępnego na tej stronie, oznacza udzielenie wyraźnej zgody na włączenie danych osobowych do baz danych będących własnością Grespanii S.A., z siedzibą w Ctra. Castellón-Alcora, Km. 2,2.

Firma będzie przetwarzać owe dane na własną odpowiedzialność, w celu rozwiązywania poruszanych kwestii. Użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany, usunięcia oraz sprzeciwu odnośnie danych osobowych zawartych we wspomnianych bazach danych oraz może pisemnie odwołać udzieloną zgodę w dowolnym momencie (Ustawa Organiczna 15/1999 z dnia 13 grudnia o Ochronie Danych Osobowych).

Korzystanie ze strony przez osoby niepełnoletnie.

W przypadku osób niepełnoletnich, do udostepnienia danych osobowych w formularzach umieszczonych na tej stronie wymagana jest uprzednia zgoda rodziców lub opiekunów. Grespania S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z niezastosowania się do tego wymagania.